TillbakaP.inquinans heter Smutspelargonen på latin. Mjuka ludna ganska stora blad har den och inte blev jag smutsig av den heller.


Greta Andersson © 2003.