Tillbaka

Dresden Pink är detta och den har laxrosa blommor och vackert friskt bladverk med skarpa zoner. Färgen stämmer bra överens med den verkliga .Kanske ska den vara lite granna mörkare laxrosa men det är inte mycket.

Greta Andersson © 2003.