Nu har du kommit till sidan2 med blandade bilder som jag vill ha med i mitt galleri. Som du ser så försöker dom konkurrera ut varandra. Från vänster:
Mrs Strang, Mrs JJ Knight, Nevesta och Älvkarleby.Pelargoner står sig länge i vas. Jag tar ofta några blomflockar och såtter in så blir det trevligt med Pelargoner inomhus oskså...
Foto Greta Andersson, 2003.
Greta Andersson © 2003.