Black Hat SEO

Black Hat SEO

Black Hat SEO refererar till en uppsättning tekniker som syftar till att förbättra en webbplats rankning på sökmotorer genom att bryta mot sökmotorernas rekommenderade riktlinjer.

Målet är snabba, men ofta kortsiktiga, resultat.

Riskera inte ditt företags synlighet

Användning av Black Hat SEO-tekniker kan locka företag som söker snabba vinster, men riskerna är höga. Sökmotorer som Google kan bestraffa webbplatser som använder dessa metoder genom att sänka deras rankning eller till och med ta bort dem från sina index.

Vad är Black Hat SEO?

Black Hat SEO är en samling taktiker och metoder som riktar sig mot sökmotorer istället för en mänsklig publik. Dessa taktiker går ofta emot sökmotorernas användarvillkor och kan leda till bestraffningar.

Varför det lockar vissa marknadsförare?

Black Hat SEO kan ge snabba rankningsökningar, vilket kan vara lockande för marknadsförare under press att leverera resultat. Trots riskerna kan utsikten till omedelbar belöning föra vissa till dessa skumma taktiker.

Kännetecken för Black Hat SEO

Black Hat SEO-praktiker tar ofta genvägar för att försöka manipulera sökmotorernas rankningsalgoritmer. Några vanliga kännetecken inkluderar:

 • Dold text och länkar: Där text eller länkar görs osynliga för besökare men är synliga för sökmotorer.
 • Doorway-sidor: Dessa är skapade enbart för sökmotorer och är inte menade för mänsklig konsumtion.
 • Keyword stuffing: Överanvändning av nyckelord på en sida för att manipulera dess rankning.
 • Cloaking: Visar olika innehåll för sökmotorer jämfört med vad mänskliga besökare ser.
 • Användning av orelaterade nyckelord: För att locka trafik, även om innehållet inte är relevant.
 • Automatiskt genererat innehåll: Innehåll skapat av maskiner, ofta utan värde för användare.

Hur skiljer det sig från White Hat SEO?

Medan Black Hat SEO fokuserar på att manipulera sökmotorernas algoritmer för snabba vinster, fokuserar White Hat SEO på att skapa värdefullt innehåll för mänskliga besökare med metoder godkända av sökmotorer. White Hat SEO strävar efter långsiktiga och hållbara resultat genom:

 • Kvalitetsinnehåll: Skapa informativt, relevant och engagerande innehåll för användare.
 • Relevanta länkar: Byggande av kvalitativa inkommande länkar på ett naturligt sätt, istället för att köpa eller byta dem.
 • Optimering för användare: Förbättra webbplatsens användarupplevelse, inklusive hastighet, navigerbarhet och mobiltillgänglighet.
 • Transparens: Ingen försök att dölja eller vilseleda sökmotorer om innehållets natur eller syfte.

I grunden handlar skillnaden mellan de två om etik och hållbarhet. Medan White Hat metoder är hållbara och följer de rekommenderade riktlinjerna, fokuserar Black Hat på snabba, men riskfyllda vinster.

Vanliga Black Hat-metoder

Black Hat SEO fokuserar på att snabbt manipulera sökmotorernas algoritmer, men dessa metoder kan leda till straff eller till och med bannlysning från sökmotorer. Nedan följer en beskrivning av några av de vanligaste Black Hat SEO-metoderna.

Nyckelordsfyllning

Detta innebär att man stoppar in ett överflöd av nyckelord på en sida i hopp om att förbättra dess rankning. Resultatet kan vara text som känns onaturlig och som inte tillför något värde för läsaren.

Dold text och länkar

Denna metod handlar om att dölja text eller länkar från användare men gör dem synliga för sökmotorer. Det kan handla om att ha vit text på en vit bakgrund, använda CSS för att gömma text, eller sätta fontstorleken till noll.

Doorway-sidor

Dessa sidor skapas särskilt för sökmotorer, och inte för mänsklig konsumtion. De är ofta dåligt skrivna och fulla av nyckelord, och när användaren klickar på dem, omdirigeras de ofta till en annan sida.

Länkfarming

Det är en samling av webbplatser som länkar till varje annan webbplats i gruppen. Målet är att öka antalet inkommande länkar till varje webbplats för att manipulera sökmotorernas rankning.

Content scraping/spinning

Content scraping innebär att kopiera innehåll från andra webbplatser och publicera det som sitt eget, medan content spinning innebär att omformulera befintligt innehåll, oftast med hjälp av automatiserade verktyg, för att skapa ”nytt” innehåll. Båda metoderna är oetiska och kan leda till straff från sökmotorer.

Risker med att använda Black Hat-tekniker

Medan Black Hat SEO-tekniker kan erbjuda snabba vinster när det gäller ranking, bär de med sig stora risker som kan skada ett företags online närvaro i det långa loppet. Här är några av de största riskerna:

Bestraffningar från sökmotorer

Sökmotorer som Google har avancerade algoritmer som kan upptäcka när webbplatser använder Black Hat-metoder. När dessa metoder upptäcks kan det leda till straff, som att webbplatsen tappar sin rankning eller i värsta fall blir helt borttagen från sökresultaten.

Förlust av webbplatsens trovärdighet

När besökare upptäcker att en webbplats använder vilseledande metoder, kan det skada webbplatsens rykte. Detta kan leda till minskat förtroende bland kunderna och till slut även minskade intäkter.

Kortsiktiga vinster men långsiktiga förluster

Även om Black Hat-tekniker kan ge snabba resultat initialt, är dessa vinster ofta kortsiktiga. När en webbplats blir bestraffad av sökmotorer kan det ta mycket tid och ansträngning att återhämta sig. Dessutom kan de långsiktiga skadorna på ett företags rykte vara svåra att reparera.

Sammantaget är riskerna med att använda Black Hat SEO-tekniker alltför stora för att rättfärdiga de eventuella kortsiktiga vinsterna. Det är alltid bäst att fokusera på etiska, hållbara metoder som skapar riktig värde för användare och bygger en solid online närvaro.

Hur upptäcker sökmotorer Black Hat SEO?

Sökmotorer som Google har blivit mycket sofistikerade över åren i sin förmåga att upptäcka webbplatser som försöker manipulera rankingarna med hjälp av Black Hat SEO-tekniker. Detta är hur de gör det:

Algoritmers roll i identifiering

Sökmotorer använder komplexa algoritmer som ständigt uppdateras för att identifiera och straffa webbplatser som använder vilseledande SEO-tekniker. Exempelvis:

 1. Överdriven nyckelordsfyllning: Algoritmer kan identifiera när en sida har onaturligt hög densitet av vissa nyckelord, vilket indikerar potentiell nyckelordsfyllning.
 2. Onaturliga länkmönster: Plötsliga ökningar av inkommande länkar eller många länkar från lågkvalitativa källor kan signalera länkfarming eller andra black-hat länkbyggnadsstrategier.
 3. Dolt innehåll: Algoritmer kan upptäcka innehåll som är dolt för användare men synligt för sökmotorer, vilket är ett vanligt Black Hat-trick.

Rapportering av konkurrenter

Förutom automatiska algoritmiska metoder erbjuder sökmotorer också verktyg där webbplatsägare kan rapportera konkurrenter som de tror bryter mot riktlinjerna. Till exempel har Google sitt ”Spamrapport”-verktyg där vem som helst kan rapportera misstänkt spammy webbplatser. Om rapporten verifieras kan den rapporterade webbplatsen drabbas av en nedrankning eller till och med avlägsnande från indexet.

Med dessa metoder säkerställer sökmotorer att de levererar högkvalitativa och relevanta sökresultat till sina användare, vilket i sin tur uppmuntrar webbplatsägare att följa bästa praxis snarare än att försöka lura systemet.

Fallstudier: Företag som drabbats av bestraffningar

Genom åren har flera företag, inklusive några mycket stora och kända varumärken, drabbats av Google-bestraffningar på grund av att de antingen medvetet eller oavsiktligt brutit mot Googles riktlinjer för webbansvariga. Här är några fallstudier:

Exempel på stora varumärken som förlorat rankning

 1. BMW (2006): Den tyska biltillverkaren BMW blev avlistad av Google för att ha använt en teknik känd som ”doorway pages” för att manipulera sökresultaten. De skapade sidor fulla av nyckelord som endast var avsedda för sökmotorer och omdirigerade sedan besökarna till deras huvudsida. Efter att ha rättat till överträdelsen återställdes deras rankning.
 2. J.C. Penney (2011): Det amerikanska detaljhandelsföretaget J.C. Penney drabbades av en bestraffning när det upptäcktes att de använde betalda länkar för att förbättra sin rankning. Deras rankning sjönk drastiskt, och de var tvungna att genomföra en omfattande översyn av deras SEO-strategi.
 3. Rap Genius (2013): Musiktextwebbplatsen Rap Genius fick en bestraffning efter att ha deltagit i en länkutbytesordning för att förbättra sin rankning. Google sänkte deras rankning kraftigt, men efter att ha åtgärdat problemet och skickat en begäran om omprövning återställdes deras position.

Återhämtning från en Google-penalty

Att drabbas av en Google-penalty kan vara förödande, men det är möjligt att återhämta sig.

Återhämtning kräver vanligtvis:

 1. Identifiering av överträdelsen: Innan något annat, identifiera den specifika överträdelsen eller överträdelserna. Använd Google Search Console för att få en uppfattning om vad problemet kan vara.
 2. Rätta till problemet: Beroende på överträdelsen kan detta innebära att du tar bort dåliga länkar, tar bort dolda texter, fixar tekniska problem, etc.
 3. Begär omprövning: Efter att ha rättat till överträdelsen, skicka en begäran om omprövning via Google Search Console och förklara de åtgärder du har vidtagit.
 4. Tålamod och följsamhet: Även efter att ha skickat en begäran om omprövning kan det ta tid för rankningen att återhämta sig. Under denna tid är det viktigt att hålla sig uppdaterad med Googles riktlinjer och bästa praxis för att undvika framtida problem.

Slutsats

Black Hat SEO, trots dess tillfälliga och snabba framgångar, bär med sig en mängd risker som kan vara katastrofala för webbplatser och varumärken. Från förlust av rankning till långvarig skada på varumärkets rykte, är dessa tekniker alltför riskfyllda för den moderna marknadsföraren att förbise.

Varför det inte är värt riskerna

Att engagera sig i Black Hat SEO kan verka som en snabb väg till toppen av sökresultaten, men det är en kortvarig framgång. När sökmotorerna upptäcker dessa skumma tekniker, blir bestraffningen hård och kan innebära allt från en tillfällig nedgradering till fullständig avlistning. Dessutom skadar dessa tekniker ofta användarupplevelsen, vilket kan avskräcka potentiella kunder. Förlusten av förtroende och trovärdighet kan vara oerhört svår att återställa.

Vikten av att följa etisk SEO

Etisk SEO, även känd som White Hat SEO, är vägen framåt för hållbar, långvarig framgång på nätet. Genom att följa de riktlinjer och bästa praxis som rekommenderas av sökmotorer, kan webbplatser bygga en stabil grund för organisk tillväxt.

Dessutom prioriterar etisk SEO användarupplevelsen, vilket leder till högre engagemang, bättre konverteringsgrad och överlag nöjdare besökare. I slutändan är det att följa etiska SEO-metoder inte bara det rätta att göra ur ett moraliskt perspektiv, utan det är också den mest fördelaktiga strategin för långsiktig framgång online.

Karl Åhgren
Karl Åhgren