GSC - Google Search Console

GSC – Search Console

Att förstå hur din webbplats uppfattas och indexeras av Google är avgörande för varje webbplatsägare.

Genom att navigera i Google’s Search Console kan du få ovärderliga insikter och göra nödvändiga förändringar för att förbättra din webbplats rankning.

En djupgående guide om GSC

Google Search Console (GSC), tidigare känt som Google Webmaster Tools, är ett kostnadsfritt verktyg från Google som hjälper webbplatsägare att förstå och optimera hur deras webbplats visas i Google-sökresultaten. Denna guide kommer att leda dig genom dess nyckelfunktioner och visa dig hur du kan dra nytta av dess data för att förbättra din webbplats.

Vad är Google Search Console (GSC)?

Google Search Console är ett verktyg skapat av Google för att ge webbplatsägare insikter i hur Googlebot ser och indexerar deras webbplats. Det hjälper användare att identifiera eventuella problem med sidans synlighet, användbarhet på mobila enheter, och ger även data om webbplatsens trafik och prestanda i Google Sök.

Varför är GSC viktigt för webbplatsägare?

För varje webbplatsägare är synligheten i sökmotorer avgörande för att dra trafik. GSC erbjuder värdefull information om vilka sökord som driver trafik till din webbplats, sidor som inte indexeras korrekt, eventuella säkerhetsproblem och mycket mer. Genom att övervaka och agera på denna information kan du förbättra din webbplatsens rankning och användarupplevelse.

Komma igång med Google Search Console

Google Search Console (GSC) är ditt go-to-verktyg för att förstå hur din webbplats presterar i Google Sök. Att sätta upp GSC kan verka komplicerat för nybörjare, men med några enkla steg kan du snart övervaka din webbplats prestanda, identifiera problem och göra nödvändiga justeringar.

Skapa ett konto

Att starta med GSC börjar med att skapa ett konto. Om du redan har ett Google-konto (t.ex. Gmail), kan du använda detta för att logga in. Annars behöver du skapa ett nytt Google-konto. När du är inloggad, gå till Google Search Console-startsidan och klicka på ”Starta nu”.

Lägg till och verifiera din webbplats

När du har loggat in på GSC, kommer nästa steg vara att lägga till din webbplats. Ange din webbplats URL och klicka på ”Lägg till”. Därefter måste du verifiera att du äger webbplatsen. Det finns flera verifieringsmetoder tillgängliga, inklusive att ladda upp en specifik fil till din server eller genom att använda en meta-tagg i din webbsidas kod.

Översikt av instrumentpanelen

När din webbplats är tillagd och verifierad, kommer du att tas till GSC-instrumentpanelen. Här kommer du att se en översikt över din webbplats prestanda, inklusive totala klick, totala visningar, genomsnittlig klickfrekvens (CTR) och genomsnittlig position. Instrumentpanelen ger dig också insikter om problem med användbarheten på mobila enheter, säkerhetsproblem, och andra viktiga notiser relaterade till din webbplats.

Grundläggande Funktioner i GSC

Google Search Console är ett kraftfullt verktyg som erbjuder många funktioner för att hjälpa webbplatsägare att förstå och förbättra sin närvaro i Google Sök.

Låt oss dyka in i några av de mest grundläggande och viktiga funktionerna:

Sökresultatrapport: Analys av din webbplats prestanda i Google Sök

Sökresultatrapporten ger dig insikt i hur din webbplats presterar i Google Sök. Rapporten visar information om antal klick, visningar, klickfrekvens (CTR) och genomsnittlig position för dina sidor. Genom att analysera denna data kan du identifiera vilka sidor som presterar bra och vilka som kan behöva förbättringar.

Täckningsrapport: Hur Google ser din webbplats

Täckningsrapporten ger detaljerad information om vilka sidor på din webbplats som har indexerats av Google och eventuella problem som hindrar indexering. Här kan du se om det finns några sidor som är blockerade av robots.txt, har serverfel eller andra problem som kan påverka din webbplats synlighet i sökresultaten.

Enhetsanvändbarhetsrapport: Webbplatsens användbarhet på olika enheter

I en tid då mobila enheter dominerar webbanvändning, är det viktigt att din webbplats är optimerad för alla typer av enheter. Denna rapport visar hur väl din webbplats presterar på mobila enheter och pekar ut eventuella problem som kan påverka användarupplevelsen.

Sökordsanalys: Vilka sökord driver trafik till din webbplats

För att förstå vilket innehåll som lockar besökare till din webbplats är det viktigt att veta vilka sökord som genererar trafik. Med sökordsanalysen kan du se vilka fraser användare söker på när de hittar din webbplats. Denna insikt hjälper dig att rikta in dig på rätt ämnen och optimera ditt innehåll för att matcha användarnas sökintentioner.

Förbättra Webbplatsens Hälsa med GSC

Google Search Console är inte bara ett verktyg för att övervaka webbplatsens prestanda, utan också ett ovärderligt verktyg för att upptäcka och åtgärda problem som kan påverka webbplatsens hälsa och synlighet i Google Sök. Låt oss titta på några av de viktigaste funktionerna för att förbättra din webbplats hälsa:

Identifiera och åtgärda krypningsfel

Krypningsfel uppstår när Google inte kan nå en sida på din webbplats. Dessa fel kan bero på olika skäl, såsom serverproblem, robots.txt-blockering eller trasiga länkar. Genom GSC kan du snabbt upptäcka dessa problem och ta nödvändiga åtgärder för att korrigera dem, vilket säkerställer att dina sidor kan nås och indexeras av Google.

Lösa indexproblem

Det är inte alltid självklart varför vissa sidor på din webbplats inte indexeras av Google. Med GSC kan du se vilka sidor som inte har indexerats och varför. Det kan bero på noindex-taggar, kanoniska problem eller andra tekniska frågor. Att förstå och lösa dessa problem säkerställer att ditt innehåll finns tillgängligt i Google Sök.

Använda manuell åtgärdsrapporten

Ibland kan Google upptäcka allvarliga problem med en webbplats, såsom skadlig programvara eller black hat SEO-taktik, som kan leda till en manuell åtgärd mot din webbplats. Med den manuella åtgärdsrapporten kan du se detaljer om problemet och få vägledning om hur du kan lösa det för att återställa din webbplats status i Google Sök.

Optimering av laddningstider och sidans hastighet

Sidan hastighet är en kritisk rankingfaktor och en viktig del av användarupplevelsen. Genom GSC kan du identifiera sidor som laddar långsamt och få rekommendationer om hur du kan förbättra dem. Snabbare sidor ger inte bara bättre användarupplevelse, utan kan också förbättra din position i sökresultaten.

Avancerade funktioner & verktyg

Google Search Console erbjuder inte bara grundläggande insikter och rapporter, utan även en uppsättning avancerade verktyg som hjälper webbplatsägare att djupt granska och förbättra sina webbplatser. Här är några av de mest användbara avancerade funktionerna:

XML-sitemap

En XML-sitemap fungerar som en karta över din webbplats och hjälper Google att effektivt hitta alla sidor på din webbplats, särskilt de som kanske inte hittas genom normal krypning. Genom GSC kan du skicka in din sitemap, övervaka dess status och se om det finns några fel som hindrar Google från att läsa den korrekt. Det säkerställer att alla dina viktiga sidor blir indexerade.

Testa Robots.txt

Robots.txt-filen ger instruktioner till sökmotorer om vilka sidor de inte ska krypa eller indexera. Med GSC:s ”Testa Robots.txt”-verktyg kan du se om din fil blockera några viktiga sidor och säkerställer att den fungerar som avsett.

URL-inspektion: Analysera specifika sidor

Ibland behöver du kanske veta mer om en specifik sida på din webbplats – hur Google ser den, om den har indexerats korrekt, eller om det finns några problem med den. Med URL-inspektionsverktyget kan du göra just det. Skriv in en specifik URL och få detaljerad information om sidans krypnings-, indexerings- och distributionsstatus, samt eventuella problem som kan påverka dess synlighet i sökresultaten.

Förstå och agera på säkerhetsproblem

För att upprätthålla en säker och trovärdig webbplats är det av yttersta vikt att vara medveten om och hantera eventuella säkerhetsproblem. Google Search Console är ett verktyg som kan varna dig för potentiella säkerhetsrisker, vilket ger dig möjlighet att agera snabbt för att skydda både din webbplats och dess besökare.

Säkerhets- och manuella åtgärdsrapporter

Dessa rapporter inom GSC ger insikt i eventuella problem som Google har identifierat på din webbplats. Detta kan inkludera allt från skadlig kod och oönskat innehåll till manuella straff som har lagts till din webbplats på grund av överträdelse av Googles riktlinjer. Genom att övervaka dessa rapporter kan du snabbt identifiera, förstå och lösa dessa problem för att förhindra negativa effekter på din webbplats ranking och rykte.

Hur man reagerar på potentiella säkerhetsbrott

Om Google identifierar ett potentiellt säkerhetsbrott på din webbplats, bör du agera omedelbart:

 1. Undersök problemet: Använd detaljerna i rapporten för att förstå problemets natur.
 2. Åtgärda problemet: Beroende på problemets art kan detta innebära att rensa skadlig kod, uppdatera osäkra plugins eller teman, eller lösa eventuella serverproblem.
 3. Begär en granskning: När du har åtgärdat problemet, gå tillbaka till GSC och begär en ny granskning. Detta kommer att signalera till Google att du har hanterat problemet och att din webbplats bör återställas till sitt tidigare tillstånd i sökresultaten.
 4. Förbättra säkerhetsrutinerna: Överväg att implementera starkare säkerhetsprotokoll, som regelbundna skanningar, säkerhetskopieringar och uppdateringar, för att förhindra framtida säkerhetsproblem.

Att hålla din webbplats säker är inte bara bra för dig och dina användare, utan det hjälper också att upprätthålla ett gott rykte med sökmotorer som Google.

Mätning och Optimering med GSC-data

Google Search Console (GSC) erbjuder en skattkista av data som kan hjälpa dig att förstå hur din webbplats presterar i Googles sökresultat. Genom att regelbundet övervaka och analysera denna data kan du identifiera möjligheter för förbättring, upptäcka problem innan de blir kritiska och fatta välgrundade beslut om din webbplatsens framtida riktning.

Integration med andra Google-verktyg som Google Analytics

Genom att integrera GSC med Google Analytics får du en mer holistisk vy av din webbplatsprestanda. Medan GSC ger insikter om hur din webbplats visas och klickas i sökresultaten, ger Analytics information om användarbeteende när de väl är på din webbplats. Integrationen möjliggör djupare analys, som att matcha sökfrågedata med användarbeteende eller konverteringsdata.

Använda data för att förbättra SEO och webbplatsens innehåll

GSC-data ger värdefull information om vilka sökfrågor som driver trafik till din webbplats, vilka sidor som presterar bäst, och var det kan finnas tekniska problem. Genom att använda denna information kan du:

 • Anpassa ditt innehåll för att bättre svara på populära sökfrågor.
 • Optimera sidor som har låga klickfrekvenser men höga visningar.
 • Lösa tekniska problem som kan hindra din webbplats från att rankas högre.

Mäta effektiviteten av dina backlinkstrategier

Backlinks är en viktig rankingfaktor för sökmotorer. GSC ger data om vilka webbplatser som länkar till dig, vilket kan hjälpa dig att:

 • Identifiera vilka källor som ger mest värdefulla länkar.
 • Upptäcka potentiellt skadliga eller lågkvalitativa länkar.
 • Utvärdera effektiviteten av dina länkbyggnadsstrategier och kampanjer.

Genom att regelbundet övervaka och utvärdera din GSC-data kan du ständigt förbättra din webbplats och din SEO-strategi för att uppnå bättre resultat i sökmotorerna.

Vanliga frågor och problem med Google Search Console

Många webbplatsägare stöter på liknande frågor när de börjar använda Google Search Console (GSC).

Här är några vanliga frågor:

 • Varför visas inte min webbplats i GSC direkt efter att jag har lagt till den?
 • Jag har nyligen gjort förändringar på min webbplats. Varför reflekteras inte dessa förändringar i GSC?
 • Hur kan jag se vilka sidor som Google har indexerat från min webbplats?
 • Varför får jag felrapporter om mobilanvändbarhet?

Lösa vanliga problem

De flesta problem i GSC kan lösas med några steg:

 1. Verifiering: Se till att du har verifierat din webbplats korrekt. Utan korrekt verifiering kan du inte se relevant data för din webbplats.
 2. Indexeringsproblem: Om vissa sidor inte visas i GSC, se till att de inte är blockerade i din robots.txt fil eller märkta med noindex-taggen.
 3. Uppdateringsfördröjning: Kom ihåg att GSC inte uppdateras i realtid. Det kan ta några dagar innan du ser förändringar reflekterade.
 4. Felrapporter: Om du får felrapporter, följ de råd som GSC ger. Till exempel, om du får en rapport om mobilanvändbarhet, kan GSC ge specifika råd om hur du löser problemet.

Tips för effektiv användning av GSC

Här är några tips för att få ut det mesta av GSC:

 1. Regelbunden övervakning: Logga in regelbundet för att kolla på viktiga rapporter som prestanda, täckning och sidans hastighet.
 2. Använd meddelanden: Ställ in e-postnotiser för att bli meddelad om kritiska problem eller ändringar relaterade till din webbplats.
 3. Integrera med Google Analytics: Genom att koppla GSC med Google Analytics kan du få en djupare förståelse för din webbplatsprestanda.
 4. Utforska alla funktioner: GSC har en mängd verktyg och rapporter tillgängliga. Ta dig tid att utforska varje sektion för att bli bekant med den data och de insikter som erbjuds.
 5. Håll dig uppdaterad: Google uppdaterar regelbundet GSC med nya funktioner och rapporter. Håll ett öga på officiella meddelanden från Google för att lära dig om nya uppdateringar.

Genom att ta dessa steg kan du maximera din användning av GSC och säkerställa att din webbplats alltid presterar optimalt i Googles sökresultat.

Framtiden för Google Search Console

Medan ingen kan förutsäga framtiden med säkerhet, är det klart att Google fortsätter att prioritera att förbättra användarupplevelsen. Google Search Console (GSC) kommer troligen att fortsätta utvecklas för att ge webbplatsägare ännu bättre insikter och verktyg för att förstå hur deras webbplatser presterar i Google Sök.

Förväntade uppdateringar och nyheter

Google gör regelbundet uppdateringar till GSC baserat på feedback från användare och förändringar i teknologi och söktrender. Medan specifika uppdateringar är svåra att förutsäga, kan vi förvänta oss mer detaljerade rapporter, bättre integration med andra Google-verktyg, och kanske insikter kring nya teknologier som röst- och bildsök.

Hålla sig uppdaterad med GSC:s förändringar

För att dra full nytta av GSC bör du regelbundet besöka verktyget och även följa Googles officiella bloggar och forum. Google Webmasters Blog är en utmärkt resurs för att hålla sig informerad om de senaste nyheterna och uppdateringarna.

Slutsats

Google Search Console är ett oumbärligt verktyg för varje webbplatsägare. Genom att ge värdefulla insikter om webbplatsens prestanda i Google Sök hjälper GSC dig att fatta välgrundade beslut om din SEO-strategi och webbplatsinnehåll.

Sammanfattning av Google Search Consoles betydelse för SEO och webbplatsförvaltning

GSC erbjuder insikter som ingen annan plattform kan – direkt feedback från världens största sökmotor. Den informationen kan hjälpa till med allt från att identifiera tekniska problem till att förstå hur ditt innehåll presterar i sökresultaten.

Uppmaning till webbplatsägare att regelbundet använda och övervaka GSC

Om du är en webbplatsägare och ännu inte regelbundet använder GSC, är det dags att börja. Den information och de insikter du kan få från detta verktyg är ovärderliga. Genom att regelbundet övervaka och agera på de rapporter och meddelanden som GSC erbjuder, kan du säkerställa att din webbplats inte bara är tekniskt sund, utan också optimerad för att möta dina affärsbehov och mål. Oavsett om du är ny på SEO eller en erfaren expert, kommer GSC alltid att vara ett kraftfullt verktyg i din verktygslåda.

Karl Åhgren
Karl Åhgren